Tel. (22) 226 77 00

Kom. 512-616-673

ul. Zwoleńska 127, Warszawa

Naltrexone

Naltrexone jest blokerem receptorów opioidowych, stosowanym w terapii leczenia uzależnień od opioidów. Naltrexone, znane również pod nazwami Naltrexon, Naltrekson, Nalorex, używany jest w terapii osób uzależnionych od opiatów (heroina, opium), w niektórych przypadkach także przy leczeniu alkoholizmu oraz lekomanii. Naltrexon zalicza się do leków o długotrwałym działaniu. Co ważne, organizm nie uodparnia się na działanie naltrexone, ani od niego nie uzależnia. Naltrexone to skuteczny lek, którego działanie potwierdzono w licznych badaniach klinicznych.

Naltrexone-Implant

Zastosowanie naltrexone

Przeprowadzane przez SONO MED zabiegi implantacji Naltrexone-Nalorexu, skierowane są do grupy pacjentów uzależnionych od:

  • heroiny,
  • opiatów,
  • leków,
  • opium,

oraz w szczególnych przypadkach od alkoholu.

Warto podkreślić, iż naltrexone jest jednym z zaledwie dwóch zarejestrowanych na świecie leków, o bezdyskusyjnie potwierdzonej skuteczności w leczeniu alkoholizmu.

Naltrekson może być stosowany także w leczeniu pacjentów uzależnionych od kilku środków psychoaktywnych jednocześnie, np. heroiny i alkoholu. Decyzja o zastosowaniu terapii naltrexonowej podejmowana jest w oparciu o indywidualne potrzeby i specyfikę uzależnienia Pacjenta.

Sposób działania naltrexone

Pacjentom uzależnionym od alkoholu Naltrexone-Nalorex podnosi nastrój, powodując również zmniejszenie chęci sięgnięcia po alkohol czy inną używkę. Efekt ten osiągany jest poprzez zablokowanie receptorów, które odpowiadają za odczuwanie przyjemności po spożyciu opiatów.

Naltrexone nie powoduje strachu przed spożyciem alkoholu, lecz znacząco osłabia taką potrzebę. Nie wywołuje także negatywnych skutków po spożyciu alkoholu, co odróżnia go od terapii awersyjnej, np. z wykorzystaniem esperalu. Naltrekson jest szczególnie skuteczny w terapii osób, u których po spożyciu występują niekontrolowane wybuchy euforii.

Interesuje Cię zabieg wszycia naltrexone?
Zadzwoń, by omówić szczegóły
512-616-673
Warszawa i okolice

Naltrekson nie tylko ogranicza potrzebę spożycia alkoholu, ale także ogranicza niebezpieczeństwo upijania się po jego spożyciu – pacjenci, którzy, pomimo wszczepienia naltrexone, sięgają po alkohol, rzadziej upijają się na umór. Takie działanie leku ogranicza efekt pozytywnych wzmocnień, prowadzących do niekontrolowanego nawrotu choroby alkoholowej.

Wszczepienie Naltrexone–Nalorexu przeprowadzane jest w znieczuleniu miejscowym, w ramię, podbrzusze lub pomiędzy łopatkami na odcinku krzyżowym kręgosłupa. Okres działania wszczepionego naltreksonu wynosi do stu dni od daty implantacji. Po tym okresie zabieg należy powtórzyć.

SONO MED przeprowadza również zabiegi odtrucia (detox – detoksykacja), świadczymy je ambulatoryjnie lub w domu pacjenta. Zabieg detoksu może być konieczny, w celu oczyszczenia organizmu pacjenta z substancji psychoaktywnych przed wszyciem naltrexone.

Przed wszyciem leku, Pacjent zobowiązany jest do możliwie najdłuższego odstawienia opiatów, alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Kilkudniowe odstawienie opiatów jest konieczne przed wszycie naltrexone, gdyż jego brak rodzi ryzyko niebezpiecznych powikłań. Z powyższego powodu, konsultanci Sono Med zawsze zadają pytania o datę ostatniego przyjęcia środków psychoaktywnych. Informację o liczbie dni abstynencji od opiatów Pacjent zobowiązany jest także przekazać w oświadczeniu, wypełnianym przed wszyciem naltreksonu.

Skuteczność Naltrexone

Chorzy zdecydowani na implantację Naltrexonu są zazwyczaj silnie zmotywowani do pozbycia nałogu, są zmęczeni uzależnieniem.

Wśród leczonych Naltrexone, obserwujemy szybką poprawę stanu zdrowia, zarówno somatyczną, jak i duchową. Osiągają oni liczne sukcesy w sferze rodzinnej, zawodowej, społecznej. Ukierunkowują energię i środki  na osiąganie zadowolenia życiowego, wcześniej marnowaną na konsumpcję i zdobywanie narkotyków.

Należy zaznaczyć, że naltrexone jest najskuteczniejszy jako lek wspomagający kompleksowe leczenie uzależnienia, obejmujące detoksykację, terapię behawioralną i opiekę psychologiczną. Jakkolwiek lek ten może być stosowany niezależnie od innych metod leczenia alkoholizmu, rekomendujemy wzmacnianie jego działania wyżej wymienionymi sposobami.

Zobowiązania pacjenta przy leczeniu naltrexone

naltrexone-tabletki

Pacjent przez cały okres leczenia Naltreksone zobowiązuje się przestrzegać abstynencji od narkotyków i wymienionych lekarstw: Heroina, Opium, Morfina, Codeina oraz Tramalu, Metadonu, Dolarganu, Dolcontralu, Pentazocyny, Buprenorfiny, Nalbufiny, Fentanylu, ponieważ wszystkie substancje zawierające opiaty zagrażają zdrowiu i życiu Chorego.  Dla własnego bezpieczeństwa, Pacjent zobowiązany jest poinformować wszystkich udzielających mu pomocy medycznej o zaimplantowanym Naltrexone, jak również zasięgać porady lekarskiej przed przyjmowaniem innych leków, w trakcie terapii oraz bezpośrednio po niej.

Przed wszyciem naltreksonu, Pacjent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o liczbie dni abstynencji od opiatów.

Więcej o naltrexone

Osobom zainteresowanym tematyką leczenia przy użyciu naltrexonu polecamy następujące strony:

Dodatkowych informacji o terapii naltrexonowej udzielamy także telefonicznie oraz drogą e-mailową. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości zastosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarskiej.


#naltrexone #naltrekson #uzależnienia

Na stronie www.leczenieuzaleznienia.pl stoujemy pliki cookie, aby korzystanie z serwisu było łatwe, przyjemne i szybkie.

Szczegółowe informacje o stosowanych przez Sono Med zasadach znajdą Państwo w polityce prywatności.