Tel. (22) 226 77 00

Kom. 512-616-673

ul. Zwoleńska 127, Warszawa

gru 23

Współuzależnienie

Alkoholizm, czyli uzależnienie od alkoholu, to poważna choroba. Jej konsekwencje ponosi nie tylko osoba pijąca, ale także jej rodzina i bliscy. Rodzina oraz osoby blisko związane z alkoholikiem są określane mianem osób współuzależnionych. Słownik Języka Polskiego definiuje współuzależnienie jako: „zespół zmian, jakie zachodzą w psychice i zachowaniu osób mieszkających z osobą uzależnioną” Jest to swojego […]

lip 4

Wpływ alkoholu na organizm człowieka

skutkach picia alkoholu powiedziano i napisano wiele. Każdego dnia miliony osób sięgają mimo wszystko po alkohol, w tym niestety także dzieci, osoby słabe, chore i kobiety w ciąży – uświadamiania zatem nigdy dość. Poniżej przedstawiamy zatem krótkie podsumowanie konsekwencji, z którymi należy się liczyć, opracowane przez uniwersytet Harvarda. Niektóre oczywiste, inne mniej znane, wszystkie jednak celnie […]